Get Adobe Flash player

Viroinval / Chimay : La Grande Traversée de la  Forêt du Pays de Chimay - 9 bivaklocaties

{zhgooglemap:21}

 

De bivakplaatsen langs La Grande Traversée de La Forêt du Pays de Chimay zijn een project van het Parc Naturel Viroin-Hermeton ism met Tourisme Pays des Lacs , bosbeheer DNF en 8 Naamse en Henegouwse gemeenten. Reservatie  noodzakelijk voor sommige bivakzones.

>>>>> De bivakzones Bois de Blaimont en Le Frès zijn nog niet opnieuw toegankelijk. De bivakzones van Mazée en La Roche Trouée werden geherlocaliseerd. Voor 5 bivakzones is reservatie vooraf noodzakelijk.

 

 

   

 

This network of 9 bivouac areas in the Viroin valley and the vast forests around Chimay has been developed by the authority of the 'Parc Naturel Viroin-Hermeton' for thru-hikers on the long distance (walking) trail ‘La Traversée de la Grande Forêt du Pays de Chimay’. You can stay up to 16 hrs (1 night) at each bivouac area. Arrival after 4 pm, departure next morning before 10 am, so no occupation or tents between 10 am and 4 pm. Reservation necessary for some bivouac areas.  Bivouac areas should not be confused with small campings, rules are different, comfort facilities limited or non-existent and you are personally responsibility to keep the area spotlessly clean and quiet during your short stay. Under normal weather conditions (no long dry period, no strong winds) a small campfire is allowed at the specifically designated place, not elsewhere. Campfire not allowed at bivouac areas Froidchapelle and Boussu-en-Fagne. No toilets or water pumps available. There is often a spring, stream or river nearby but make sure you carry enough drinking water. Any approach by a motorized vehicle is strictly forbidden. These bivouac areas can be busy during holidays and nice weather weekends. Respect nature, silence and other campers’ rest. Violation of rules in force can be subject to legal prosecution or a penalty. Enjoy your short stay in the Ardennes nature. Leave no trace, just your footsteps.

Coördinaten voor wandelaars en fietsers

Bivouac GPS °/min/sec WGS84 X/Y Reservatie?
Mazée ***   N 50 05.817  
  E 4 42.462 
  N50 05 49 
  E4 42 28   
  50.09695  
  4.7077 
  31N 622136  
  5550807 
 R
La Roche Trouée ***   N 50 03.36  
  E 4 34.2 
  N50 03 21  
  E4 34 12 
  50.057  
  4.57 
  31N 612373  
  5546112 
R
Le Bois de Blaimont   N 50 04.179 
  E 4 21.090 
  N50 04 10 
  E4 21 05 
  50.069658 
  4.351493 
  31N 596716 
  5547250
 
R
Les Crayats*   N 50 01.933  
  E 4 19.076 
  N50 01 56  
  E4 19 05 
  50.032217  
  4.317933 
  31N 594388  
  5543045 
R
Le Sentier des Pins**   N 50 01.350  
  E 4 12.910
  N50 01 21  
  E4 12 54  
  50.0225  
  4.215167 
 
  31N 587046  
  5541840
 -
Nouveau Monde   N 49 59.159 
  E 4 09.660 
  N49 59 09 
  E4 09 39   
  49.985984 
  4.161008 
  31N 583229 
  5537718 
 -
Bois de Hernoy   N 50 08.617 
  E 4 18.259
  N50 08 37 
  E4 18 15
  50.143622 
  4.304316
  31N 583229 
  5537718 
R
Les Frès   N 50 08.885
  E4 14.759
  N50 08 53
  E4 14 45
  50.148080
  4.245980
  31N 583229 
  5537718 
 R 
Boussu-en-Fagne   N 50 04.281
  E4 28.524
  N50 04 17
  E4 28 32
  50.071350
  4.475400
  31N 605587
  5547609
R
* Bivakzone Les Crayats is nieuw sinds 2016, vervangt bivakzone Taille des Sarts
** Bivakzone Le Sentier des Pins is nieuw sinds 2018, vervangt bivakzone Le Picou
*** Bivakzones Mazée en La Roche Trouée werden geherlocaliseerd sinds 1 april 2021

R =  Verplicht reservatie vooraf. Reservaties.
 

 

Dit net van 9 legale bivakplaatsen werd speciaal ontwikkeld voor doortrekkers te voet. Sommige bivakzones zijn ook per fiets bereikbaar. Motorvoertuigen en groepen zijn ongewenst en verboden. Respecteer de omgeving en de rust en het gezelschap van eventuele medebivakkeerders.  Je komt na 16 u aan, mag één nacht gratis blijven op elke plek en vertrekt de volgende morgen voor 10 u om je tocht te vervolgen. Verblijfskamperen overdag is not done en een inbreuk op de gedragscode. Deze bivakplaatsen zijn echt bedoeld voor 'doortrekkers'. Maximaal 10 personen.

Voor officiële info over deze bivakzones kun je terecht op de website van La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay.  Ook ter plaatse kun je de bivakregels nog eens doornemen. Reservatie voor 5 van de 9 bivakzones is nog steeds nodig.

Respecteer de bivakregels, je bent hier als gast. 

 

  Bivaktocht 'La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay'
 (De Grote Doorsteek van het Woud in het Land van Chimay)

  

Rond de riviervalleien van Eau Blanche, Eau Noire en Viroin werd in het zuidoostelijk deel van de provincie Namen en in de Laars van Henegouwen een heel netwerkje aan gratis bivakplaatsen uitgebouwd voor zelfstandige trekkers. Dat is uniek in Wallonië, voor het eerst mag je dus kort in de natuur overnachten als legaal alternatief op wildkamperen. 

De kleine bivakterreinen kaderen in een breder project in het Natuurpark Viroin-Hermeton, waarbij authentieke beleving van de uitgestrekte bossen in deze streek centraal staat. Zo werden ondermeer bestaande langeafstandstrajecten van Grande Randonnée-routes (GR) thematisch aangepast aan natuurbeleving en -ontdekking. 'La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay' (een hele boterham die naam, die eigenlijk maar een deel van het gebied dekt, want ook de hele Viroin- en Hermetonvallei zijn in het project opgenomen) werd  de wandelroute gedoopt. Een gedetailleerd wandelverslag over de hele Grande Traversée en langs alle bivakplaatsen kan je vinden op Trekkings.be .

Behalve de langer bestaande trajecten van GR 12 (Amsterdam - Parijs) en GR 125 (Entre Sambre et Meuse) werd ook een geheel nieuw GR-traject tussen Chimay en Macquenoise toegevoegd voor dit vernieuwend project. Ook het de eerste 6 km vanuit Sivry zijn speciaal voor dit project gemarkeerd.

Bijzonder is dus dat er langs 'La Grande Traversée' sinds 2013 een aantal bivakplaatsen zijn ingericht, speciaal voor  wandelaars die meerdaags onderweg zijn. De meeste zijn ook voor andere zachte recreanten toegankelijk, zoals fietsers, er lopen immers ook RAVeL-routes door de streek. 

Voor wie te voet naar Santiago de Compostela wil pelgrimeren: een deel van de westelijke route is ook een onderdeel van Via Monastica en GR 654. De bivakplek van Mazée ligt krak op de route. Andere bivakplaatsen liggen op 2 à 3 km van Via Thiérache, wat voor de Santiagopelgrim misschien net te veel is.

Vanaf 2014 en 2015 werden 9  bivakplaatsen opengesteld, ze liggen onmiddellijk langs de GR-trajecten, met uitzondering van  Les Frès (op 600 meter via een doorsteek door bos). Je kunt je bivaktocht ook aanvullen door tussendoor op een commerciële  camping te genieten van wat meer comfort. Zo liggen de campings van Chimay, Olloy-sur-Viroin, Matignolle en Vodelée maximaal 500 meter van het GR-traject.  

 

 

Go - Camp - GoEnkele bindende regels:  je mag op eenzelfde plaats  één nacht verblijven, tussen 16 u en 10 u. Reserveren is niet mogelijk. Overdag mag je tent er dus niet staan. Het verblijf is gratis. Je bent te voet, per fiets of paard onderweg, toegang met gemotoriseerde voertuigen is uitdrukkelijk verboden. Bivakkeren binnen de afbakening. Vuur met dood sprokkelhout en enkel op de voorziene plek. Neem al je afval mee. Maximaal 10 bivakkeerders.
Bij niet naleving van bovenstaande  bivakcode val je onder de penalisatiecode voor wildkamperen + penalisatie voor inbreuk op andere plaatselijke toegankelijkheidsreglementeringen.
Voor de rest wordt er van jou eigenlijk gewoon respectvol gedrag verwacht voor  natuur, terrein en medebivakkeerders. Respecteer ook de rust en de stilte.
Leave no trace, just your footsteps.

Wat kun je verwachten van een bivakplaats langs La Grande Traversée? Een stukje grond waar je legaal mag bivakkeren. Een paneel met overzichtskaart en bivakinfo. De plaatsen waarbinnen je bivakkeert zijn afgebakend met houten paaltjes.

De rest is extra. Zo is er op de meeste plekken een vuurkring met stenen aangelegd. Te Bois de Hernoy is er geen vuurkring omwille van te dicht bos, wel een gemetselde barbecuegrill. Te Boussu-en-Fagne mag je geen vuur maken. Er kan een kleine houtopslag ter plaatse zijn, anders sprokkel je wat dood hout van de bosbodem. Geen levende takken of stammen kappen of breken natuurlijk en de grootte van het vuur binnen de kring hou je beperkt. Gebruik van kleine trekkerskookstellen is geen probleem.  Op sommige plaatsen kun je een rustbank aantreffen, of wat horizontale boomstammen om op te zitten.

Water. Er is geen waterpomp. Op enkele plaatsen heb je een beek in de buurt, op evenveel andere niet. Indien je produkten gebruikt in combinatie met lokaal water, verzeker je dan ervan dat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn.  Breng in ieder geval voldoende drinkwater mee of neem purificatiemiddelen indien je water uit de natuur wil gebruiken voor consumptie.
Soms is er een vuilbak geplaatst, wat eigenlijk overbodig is, beter is om je afval mee te dragen tot het volgende dorp. Geen toilet of ander sanitair comfort ter plaatse. Begraaf of verbrandt toiletpapier, steeds op voldoende afstand van de bivakplaats.

De gedragscode is eigenlijk vlot samen te vatten: laat geen  spoor achter en respecteer de omgeving. Landschap, natuur en routekarakter


In de vallei van de Viroin kan je de grootste variëteit aan planten en vlinders ontdekken in heel België. Je vindt hier zelfs soorten die je nergens anders aantreft in België. Dat komt omdat een groot deel van de streek in de Calestienne ligt, de geologische kalkband die dwars door de Ardennen loopt van pakweg Remouchamps tot Chimay. De zeldzame orchideeën en vlinders hier trekken natuurfotografen aan van heinde en verre. Ook in de berm van het GR-pad zelf kan je uitzonderlijke natuur  aantreffen, aanvullend kan je nog enkele natuurgebiedjes opzoeken die kortbij liggen, met name in de onmiddellijke omgeving rond het dorpje Nismes.

De hoogteverschillen zijn eerder beperkt, zeker op het westelijk deel waar je lange tijd door vrij vlak of slechts licht golvend landschap trekt, ook in de bossen. Op het centrale deel van de Grande Traversée golft het sterker, zeker als je in en uit rivier- en beekvalleien wandelt. Met hoogteverschillen die  onder de 100 meter liggen, is wandelen hier echter niet zo zwaar dan dieper in de Ardennen. Het oostelijk deel en met name tussen de dorpen Soulme en Hermeton-sur-Meuse, is  best avontuurlijk wandelen. Een paar passages in de wilde vallei van de Hermeton overwin je daar met de hulp van aangebrachte koorden (dat deel behoort eigenlijk niet meer tot het Natuurpark Viroin-Hermeton).
In tegenstelling tot de Hoge Ardennen wandel je rond de Viroinvallei en het land van Chimay praktisch enkel door loofwouden, de monotonie van uitgestrekte dennenbossen is grotendeels afwezig. De aangenaamste dagen om de tocht af te leggen al bivakkerend zijn zeker mei-juni (lange dagen, aangename temperaturen en een boeiende flora) en de maand oktober (herfstkleuren in de bossen).

Enkele dorpen die je onderweg passeert, staan op de lijst van de ongeveer 20 mooiste dorpen in Wallonië: Lompret, Soulme, Vierves-sur-Viroin en Fagnolle. Andere dorpen, zoals Sautour en Olloy-sur-Viroin, hebben minstens evenveel charme.
 


Hou tussen 1 oktober en  1 januari wel rekening met de drijfjachten in Wallonië. Ze kunnen je wandelplannen stevig verstoren. Check vooraf met de gemeenten of hun toeristische diensten 'les dates des battues' en ontoegankelijkheid. De Grande Traversée loopt door de Naamse gemeenten  Couvin, Viroinval, Doische, Hastière, Philippeville en de Henegouwse gemeenten Momignies, Chimay, Froidchapelle, Sivry-Rance. De route loopt tussen Mazée en Vaucelles ook even Frankrijk in. Op dat stukje wordt gejaagd op zondagen en nog een paar andere dagen tussen 1 oktober en 31 januari. Het is in Frankrijk  in principe echter niet verboden om ook dan over het GR-pad te lopen. Voorzichtigheid is echter geboden.De Grande Traversée heeft een wat raar routeverloop, het is geen grote luswandeling. Wel is het zo dat je met bussen vrij vlot vanuit de eindpunten van de Grande Traversée weer in het centrale deel van de route kan geraken. Voor het oostelijk deel zijn Philippeville en Hastière (via Heer) verbonden met Nismes en voor het westelijk deel zijn er TEC-bussen tussen Macquenoise of Sivry naar Chimay. Tijdens het weekend of op vakantiedagen wordt de frequentie van bussen soms sterk terug geschroefd.

Mits een uitgekiende planning kun je je bivaktocht op 'toeristische dagen' ook combineren tussen Mariembourg en Treignes met een nostalgische stoomtreinrit op de Chemin de Fer des 3 Vallées.
Deze pagina bevat geen officiële informatie, daarvoor kan je terecht bij het  Parc Naturel Viroin - Hermeton, de projectdrager van La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay. We brengen hier enkel eigen ervaringen. Ook de toeristische diensten in de streek  kunnen je zeker verder helpen, met name Toerisme Viroinval en Toerisme Pays des Lacs (regio Chimay). Ze hebben een brochure ter beschikking met een overzichtskaartje en informatie over de bivakplaatsen.
Een gedetailleerd wandelverslag over de hele Grande Traversée en langs alle bivakplaatsen kun je vinden op Trekkings.be .


Wie liever georganiseerd of gegidst wil bivakkeren kan dat. Er zijn kleine organisaties die tegen betaling aktiviteiten rond bivakkeren organiseren in de streek onder thema's als 'overleven in de natuur', 'de jager-survival' of 'onderdompelingsaktiviteiten in het bos'.  


Er werd in opdracht van het Parc Naturel Viroin-Hermeton in  juli 2014 ook een topografische gids  gepubliceerd met alle info en kaarten over de 178 km lange  'Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay'. Hierin zijn ook de bivakzones opgenomen. Opgelet met update info, op een paar punten is het bewegwijzerd traject inmiddels gewijzigd en er zijn ook twee bivakzones weggevallen waarvoor er twee andere in de plaats kwamen. Inmiddels is er al een tweede editie, uitgebracht in juli 2016. De gids werd gemaakt  door de Waalse organisatie voor GR-paden en bestaat enkel in een franstalige versie,  te bestellen via Sentiers de Grande Randonnées (SGR)

Een aantal meerdaagse routesuggesties vind je op bivakzone.be ook onder 'Bivaktochten'.

 

 


1. Bivouac de Mazée (Mazée) 

  

Reservatie noodzakelijk.
De bivakplek ligt op een goeie 2 km  wandelen over de GR vanuit het dorpje Mazée. Dit deel van GR 125 wordt ook gebruikt door pelgrims naar Compostela over Via Monastica en staat als Santiagopad ook bekend als GR 654 (Namen - Vézelay). 


Sinds  april 2021 werd de locatie van Bivakzone Mazée 1 km meer oostelijk verplaatst, langs het pad en een bosrand. De locatie is eigenlijk bijzonder, op de rand van een 'crête', een graat die 2 valleien van elkaar vrij scherp scheidt en tevens ook de grens vormt tussen België en Frankrijk. Dat punt was voorzien van een kleine houten uitzichttoren, die omwille van slijt begin 2019 werd afgebroken. Het terreintje rond de kam helt redelijk sterk af, daardoor kunnen er eigenlijk maar een tweetal trekkerstentjes redelijk vlak worden geplaatst. Toen we er bivakkeerden groeiden er ook wat netels. Aan de lage zijde grenst het terrein aan een weide die wordt begraasd door koeien, er is dus prikkeldraadafbakening.

Vanuit de kleine bivakplaats kijk je  uit op een glooiende weide met beboste heuvels. Net over de kam kijk je naar de Franse zijde, met kortbij gelegen de 'Cité du Maroc', bestaande uit Belle Epoque-huizen, gebouwd voor ingenieurs van  de Franse metaalindustrie. Ook de Viroinvallei van Treignes is zichtbaar. Verderop kijk je richting Vireux- Molhain en de Maasvallei. Vanuit de Cité du Maroc (aan Franse zijde)  is de bivakzone ook bereikbaar via een zijweggetje vertrekkend in de vallei, dat al snel overgaat in een graspad. Als je echter vanuit Mazée of Hierges de witrode tekens van La  Grande Traversée volgt, kan je deze bivakplaats niet missen.  

Vanop de bivakplaats kun je 's avonds genieten van een  ondergaande zon, maar 's morgens is het lang wachten op zon aangezien ze lang achter de bomen en de graat zit. Er staat een infobord en er is een vuurput aangelegd. Breng hout mee uit het bos waar je door loopt tussen Mazée-dorp en de bivakplaats, verstoor beter  niet de onmiddellijke omgeving rond de bivakplaats, die bestaat uit jonge eikenbegroeiing op de heuvelgraat. Autolawaai uit de vallei hoor je haast niet, aangezien de graat het geluid buffert. Het is dus aangenaam stil op de bivakplaats. Er is geen bron van watervoorziening in de omgeving.

 

 

 


2. Bivouac La Roche Trouée (Nismes) 

Reservatie  noodzakelijk. 
Bivakplaats La Roche Trouée ligt op ongeveer 3,5 km van het Viroindorpje Nismes, 4,5 km vanuit Nismes via het GR-traject dat eerst nog via de merkwaardige geologische formatie 'Fondry des Chiens' loopt. Het is de enige bivakplaats die niet onmiddellijk langs de GR-route loopt, ze ligt op 350 meter, bewegwijzerd vanaf de GR. Deze bivakplaats is genaamd naar een geologische kalksteenformatie die wat verderop richting Nismes is te zien. 


Sinds  april 2021 werd de locatie van Bivakzone la Roche Trouée 1 km meer zuidoostelijk verplaatst, midden in het bos. Bivouac La Roche Trouée ligt eigenlijk op een groot grasterrein dat ook wordt gebruikt om werkmateriaal te verzamelen voor het bosbeheer en als houtstapelplaats. De lange rijen mooi gestapeld hout mag  je dus eigenlijk niet gebruiken om vuur te maken in de aanwezige vuurkring. Er is echter voldoende ander sprokkelhout voorhanden in de omgeving. Het is ruim, vrij open terrein. Achter de bivakplaats loopt op 50 meter een asfaltwegje waarover  weinig verkeer rijdt. Op een passerende auto na is er geen omgevinglawaai. Er is geen watervoorziening in de onmiddellijke omgeving. Te Nismes kun je inkopen doen in een Louis Delhaize die elke dag open is of in de Okay op de rand van het dorp. Je vindt er ook alle horeca en een dienst voor toerisme. Enkele natuurreservaten rond Nismes huizen erg bijzondere planten en insekten.

 

 


3. Bivouac du Bois de Blaimont (Virelles)  ***** Tijdelijk gesloten *****

Reservatie noodzakelijk.
 Dit bivakterreintje ligt aan de rand van het gelijknamige bos Bois de Blaimont, een mooi en gevarieerd wandelbos tussen het meer van Virelles en één van de mooiste dorpen van Wallonië, Lompret. Over de GR-route ligt Lompret op 3,5 km, de Aquascope en observatieplaatsen van het meer van Virelles liggen op 500 meer, het dorp Virelles op 2,5 km en  het centrum van de stad Chimay op 6 km. Het meer van Virelles is niet direct toegankelijk vanop de bivakplaats, er lopen wel verschillende beken onmiddellijk rond de bivakplaats. De aanwezigheid van zoveel water en  hout was ook de reden waarom  hier al zeker sinds de 15de eeuw en tot 1870 een grote metaalsmederij in bedrijf was. Het vandaag 125 ha grote meer van Virelles is s ontstaan daar afdamming ten voordele van deze pre-industriële smederij. 

Je bivakkeert trouwens achter de laatste ruïnes van deze smidse, de 18de eeuwse opslagruimte voor houtskool. Bivakkeren in een historisch kader dus.

Helaas is er echter ook een sterk minpunt aan deze bivakplaats, in die mate dat je misschien overweegt om hier niet te bivakkeren. De verkeersweg Chimay - Mariembourg ligt immers op slechts 50 meter en wordt druk gebruikt. Constant autolawaai moet je er dus bijnemen. De kampeergrond bestaat vooral uit een laag steenslag, niet zo evident om je piketten te gebruiken dus. Verder is er een vuurkring en een infobord. In de nabije toekomst zou de toegang vanop de verkeersweg worden afgesloten met een bareel, zodat ongewenste gasten kunnen worden ontmoedigd. Vanop de GR is de bivakplaats ook toegankelijk via een nieuwe houten brug, je kan de plek  niet missen.

 

 


4. Bivouac des Crayats (Forges) 

 

 Reservatie noodzakelijk.
Dit terreintje ligt op de valleiflank van de beek Ruisseau de Bardompré, op 3 km ten zuiden van de stad Chimay en in een uithoek van het woud 'Bois des Crayats'.  Op een kilometer ten zuiden van het dorpje Forges, ooit een centrum van ijzersmederijen zoals de naam Forges (= 'smederijen') doet vermoeden. Die ambachtelijke smelterijen en smederijen produceren tussen de 15de en 20ste eeuw nogal wat afvalsteen in de vorm van ertsslakken (='crayats' in het Waals), die werden gedumpt in de omgeving waar nu het Bois des Crayats groeit en de gelijknamige bivakzone is gelegen. Het dorpje Forges is overigens bekend omwille van zijn abdij van Notre Dame de Scourmont, beter bekend als de trappenabdij van Chimay. Nog op het grondgebied van Forges ligt de bron van de Oise, een van de grote Franse rivieren. Mogelijk hoor je vanop je tentplek nogal wat koeiengeloei, afkomstig van de vlees- en melkboerderij Ferme du Mouligneau, gelegen op slechts 350 meter van de bivakzone. Je kunt trouwens op de boerderij op vrijdag-, zaterdag- en zondagmorgen zuivelprodukten kopen, zoals kaas, yoghourt en boter. 


Je bivakkeert hier langs de Grande Traversée bij een kruispunt van paden, op een licht hellend terrein. Als je goed kijkt, zie je in de onmiddellijke omgeving van de bivakzone een paar speciaal uitgevlakte stukjes terrein, goed voor een tweetal tenten. Er is een  vuurkring voorzien, verder geen andere faciliteiten. Eventueel afval neem je uiteraard weer mee. Wandel je vanop de bivakzone een honderd meter richting Chimay, dan komt je bij de beek Ruisseau de Bardompré. Er zit genoeg debiet op het water voor een kleine wasbeurt (zonder vervuilende wasprodukten).  Het infobord van de opgeheven bivakzone 'Taille des Sarts' werd naar hier verplaatst, vandaar de naam op het bord maar je bent hier wel degelijk op Bivakzone Les Crayats.
 

 

 


5. Bivouac du Sentier des Pins (Momignies)
 


Deze bivakzone is bijzonder praktisch gelegen, Je kunt er eigenlijk gebruik van maken op 2 punten van het langeafstandspad La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay. Komende uit Macquenoise maakt het tracé hier in de omgeving immers een halve lus, waardoor je eerst rechtstreeks langs de bivakzone komt om nog 7 kilometer verder opnieuw de bivakzone te naderen op 900 meter. Handig om de afstand van je dagetappe kort of langer te maken. Of om je tent recht te zetten en in de late namiddag nog een rondje van 7 km + 900 meter verbinding te wandelen. Niet enkel wandelaars kunnen er gebruik van maken, ook fietsers die onderweg zijn over RAVeL 156 (Momignies - Chimay), Bivakzone Sentier des Pins ligt immers rechtstreeks langs het geasfalteerde fietspad. 
Le Sentier des Pins of 'Het Pad van de naaldbomen' dankt haar naam aan de proefpercelen van allerlei uitheemse dennensoorten die zich in de onmiddellijke omgeving bevinden. In de jaren '50 van vorige eeuw experimenteerde het Rijkslandbouwinstituut van Gembloers immers op verschillende gronden in België met de aanplant van boomsoorten om uit te zoeken welke het meest geschikt waren in ons klimaat voor snelle houtproduktie. De vraag naar stuttingshout voor de koolsteenmijngangen kon toen immers amper worden bijgehouden. De koolmijnen sloten tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw een na een, waardoor die vraag ook uitdoofde maar de 'testbomen' bleven na de jaren '70 nog wel staan. Vanaf de bivakzone vertrekt een kort lusvormig pad dat je langs de inmiddels 70 jaar oude dennensoorten leidt. Beslist even de moeite als je nog een uurtje tijd hebt op de bivakzone. Iets wat je zeker ook niet mag missen als je hier bivakkeert eind april is een prachtig stukje bosbodem dat helemaal blauw-paars ziet door de massale hyacintenbloei. Wandel over La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay zo'n 700 meter in zuidwestlijke richting en je zit helemaal in een paarsblauw tapijt! Een mini-Hallerbos zonder de massa toeristen!  Ook langs het Sentier des Pins kom je langs aardige hyacintentapijten eind april. 

Bivakzone Sentier des Pins ligt midden in uitgestrekt woud en heeft een vuurput. Vlakbij, langs het RAVeL-pad, staan ook twee overdekte picknickbanken. Er is niet onmiddellijk een waterpunt maar je vindt op een paar honderd meter ten zuiden of zuidwesten wel een jong beekje. Vervuil het ontspringend water niet met ecologisch onvriendelijke produkten. Hoewel je hier midden in bos zit, kun je - met name 's winters - in de verte toch nog gemotoriseerd verkeer horen, maar het zijn toch vooral de vogels die je hier muzikaal begeleiden. 

 

 


6. Bivouac du Nouveau Monde (Macquenoise)


De meest zuidwestelijk gelegen bivakplaats van het netwerkje is best aangenaam. Ze is gelegen in de rand van bos, langs de GR en op 1,5 km van de grensovergang te Macquenoise. Je bereikt ze na een tocht die haast urenlang door bossen loopt. Ook hier een vuurkring en sprokkelhout voorhanden. Er loopt op 40 meter een asfaltwegje langs maar er is amper verkeer op. Op een paar honderd meter staan vespreid enkele  huizen. Er loopt ook een beekje op 100 meter maar ze is nogal moeilijk bereikbaar.
Ter plaatse is een vuurkring aangelegd. Bij de grensovergang van Macquenoise, op 1,5 km, is wat horeca gelegen.


 

 


7. Bivouac du Bois de Hernoy (Froidchapelle)

 Reservatie noodzakelijk. Reservatie
Deze bivakplaats ligt vlak langs de verharde RAVeL-fietsroute 109 (niet ver van fietsknooppunt 32), die hier aanvankelijk ook werd gevolgd door La Grande Traversée tussen Rance en Froidchapelle. Het huidige traject van de Grande Traversée wijkt er echter wat van af. Ze ligt nu:
- komende uit Rance: op 200 meter van het punt waar de Grande Traversée de RAVeL verlaat. Blijf op dat punt 200 meter de RAVel volgen.
- komende vanuit Chimay verlaat je de tekens van de Grande Traversée op het punt waar je kort Rance weer op de RAVeL komt, ga daar rechts in plaats van links over 200 meter.
Deze bivakzone is gelegen in vrij dicht bos. Het terrein is nogal klein  en niet zo vlak. Er groeien wat bramen en de bodem is er wat oneffen, mogelijk moet je wat extra terrein  klaren als je arriveert met meerdere bivakkeerders.

In tegenstelling tot de ander bivakplaatsen is hier geen vuurkring aanwezig, vuur maken is dus niet toegelaten omwille van het veiligheidsrisico, struikgewas en bomen staan er te dicht op elkaar. Wel is er een voor houtskool geschikte bbq met grillrooster gemetseld. Er werd ook een picknickbank geplaatst. In de buurt loopt een beekje maar  het stelt niet veel voor.
 
 

 

 


8. Bivouac des Frès (Sivry-Rance)   ***** Tijdelijk gesloten. ****

Reservatie noodzakelijk.
Dit is een bivakplaats die niet onmiddellijk langs het GR-traject van La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay is gelegen, op ongeveer 600 meter van de  langeafstandsroute via de kortste weg. Moeilijk uit te leggen hoe je - vanop het langeafstandspad - tot op het Bivouac des Frès geraakt. Deel van de natuurervaring om deze bivakplaats te kunnen vinden! 

Ongeveer halverwege tussen een passage over een weide en een kruising met een steenslagpad moet je ongeveer  in zuidelijke  richting een pad door het bos volgen over 600 meter. Met wat geluk kom je dan recht op de bivakplaats uit. Er zijn makkelijker alternatieven om er te  geraken maar het  is iets langer wandelden dan vanaf La Grande Traversée.  

Per fiets is deze bivakplaats te bereiken via de verkeersweg van Rance naar de megalieten van La Pierre Qui Tourne en verder naar Sivry-dorp. Onderweg laat je dan de weg naar Montbliart links liggen maar je neemt wel 150 meter verder  het weggetje  rechts (Rue des Frès). Waar die weg naar rechts bocht ga je rechtdoor over een steenslagweg.  

Indien je de langeafstandsroute volgt vanuit Sivry dan is het ongeveer 11 km wandelen tot Bivouac des Frès. De volgende bivakplaats, die van Froidchapelle ligt nog 9 km verder langs  het wandeltraject richting Chimay. 

Bivouac des Frès is eigenlijk gelegen op een locatie waar zich tot eind jaren '90 nog een gemeentelijke camping bevond. De resten van een geruïneerd sanitair blok zijn daar nog een relict van. Dit terreintje is vrij ruim en afgesloten met een bareel. Opengesteld in 2014 en in maart 2015 werden een infobord, rustbank en picknickbank toegevoegd bij de vuurkring. Er staat ook een huis vlakbij, let er dus extra op om zo stil mogelijk te zijn tijdens je bivaknacht. Aan de noordzijde grenst de bivakplaats onmiddellijk aan het  uitgestrekte Woud van Rance.  

 

 

 


9. Bivouac de Boussu-en-Fagne (Boussu-en-Fagne)

Reservatie noodzakelijk. Reservatie

Dit is de laatste bivakzone die werd opengesteld langs La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay, in januari 2015 werd ze beschikbaar. De omgeving is redelijk vlak tot licht golvend. Je kan de bivakplaats niet missen, ze ligt onmiddelijk langs de de langeafstandswandelroute. Er loopt vlakbij ook een weg naar  het dorp, in de buurt is een boerderij, boven en aan de rand van Boussu-en-Fagne gelegen. Behalve een picknicktafel en een vuilbakje zijn er geen andere voorzieningen op deze bivakplaats. Er is weinig beschutting.

Je mag  hier te Bousse-en-Fagne geen  vuur maken. Mogelijk tref je sporen aan door aan van illegaal vuurstoken, dat mag geen excuus zijn om zelf de bivakregel te overtreden en zo bivakkeerders in een slecht daglicht te stellen. In de onmiddellijke buurt is  geen waterbron.

  

Officiële info, vragen, opmerkingen over deze bivakzones? Contacteer het Parc Naturel Viroin-Hermeton voor BZ Mazée en La Roche Trouée of Maison du Tourisme du Pays des Lacs voor de andere bivakzones. Voor opmerkingen met betrekking tot bivakzone.be, zie mailcontact hieronder.