Get Adobe Flash player

Verblijfscode

 

 Vlaanderen

Er zijn enkele wettelijke bepalingen rond paalkamperen die per decreet zijn vastgelegd door de overheid. Deze richtlijnen staan meestal ter plaats ook nog eens aangegeven op infoborden, gewoonlijk aangebracht op de pomp. 

Besluit van de Vlaamse Regering genomen op 5 december  2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten lezen we het volgende:

Definitie van een bivakzone: "de ruimte tot tien meter rondom een daartoe bestemde paal waar recreatief gebivakkeerd kan worden".

Over de toegankelijkheid: "Op bivakzones mogen ten hoogste drie tenten voor samen ten hoogste tien personen geplaatst worden. Elke tent mag ten hoogste 48 uur blijven staan in diezelfde bivakzone. Bivakzones dienen zodanig te zijn ingeplant dat ze niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerde voertuigen en dat ze niet gelegen zijn in een straal van één kilometer tot een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven."

Er zijn dus maar een paar basisregeltjes. Er kunnen ter plaatse echter extra beperkingen gelden die te maken hebben met de algemene toegankelijkheid van het gebied waar de bivakzone is gelegen. Opgelet voor de verblijfsduur: op heel wat Vlaamse bivakzones is de die terug geschroefd naar 16 uren (van 18 u tot 10 u volgende morgen!). Voor de rest geldt eigenlijk zelfdiscipline en respect voor de omgeving: Geen vuur maken waar het niet mag, geen afval achterlaten, de rust niet verstoren enz. Voor een aantal bivakzones moet je ook vooraf reserveren!

Samengevat: eigenlijk dingen die je als bivakkeerder als respectvol gedrag zou moeten beschouwen. Zie ook op de pagina vraag & antwoord.

 

  

 

 

 

 

 

Wallonië

In de Waalse wetgeving en met name in de wetgeving rond toegankelijkheid van bossen zijn enkele regels opgenomen over vrij bivakkeren. Het is algemeen verboden maar er zijn een aantal uitzonderingen die bivakkeren wel mogelijk maken, zoals kort verblijf op een erkende bivakzone. Verwijzingen naar juridische aspecten rond  vrij overnachten in het Waals Gewest kun je vinden op de advocatenwebsite  BV Avocats.

Specifiek wat aangeduide en erkende bivakzones betreft, gelden aanvullende regels bovenop de algemene regelgeving. Er kunnen verschillend per bivakzone nog andere beperkende regels plaatselijk van kracht zijn (bvb wat het aanleggen van houtvuur betreft). 

Voor het netwerk van 9 bivakplaatsen in de Viroinvallei en de bossen van Chimay en voor het netwerk van 5 bivakplaatsen in het Parc Naturel des Deux Ourthes gelden volgende specifieke regels:  

1. Bivakplaatsen en refuges zijn er enkel voor wandelaars, fietsers en ruiters.
2. Geen enkel gemotoriseerd voertuig, evenals caravan of aanhangwagen zijn toegelaten.
3. Binnen de gemarkeerde zone bivakkeren. Kampereren daarbuiten staat gelijk met wildkamperen en kan een boete tot gevolg hebben.
4. Respecteer de netheid van de plaats. Afval achterlaten kan aanleiding zijn voor een boete, met uitzondering van toiletpapier,  dat moet worden begraven om zo onzichtbaar te zijn.
5. De plaats is bedoeld voor bivakkeerders van korte duur, niet voor kampeerders. Het is verboden om twee opeenvolgende nachten op dezelfde bivakplaats te verblijven.
6. Tenten mogen enkel tussen 16 u en 10 u worden geplaatst, niet overdag.
7. Vuur maken is uitdrukkelijk verboden buiten daartoe voorziene plekken. Niet op alle bivakplaatsen is het toegestaan om vuur te maken.
8. Het is vanzelfsprekend dat je de natuurlijke omgeving respecteert. Geen bomen kappen of levende takken afzagen, enkel dood hout op de grond mag worden benut voor het aanmaken van vuur.
9. Respecteer de stilte van de plaats en de rust van medebivakkeerders.
10. Elke gebruiker van de bivakplaats aanvaardt uitdrukkelijk dit reglement.