Get Adobe Flash player

Aire de Bivouac de la Soor - Baelen / Eupen

Biwakplatz Soor / Bivakzone Soor


Bivakzone Soor is in beheer door het Département de la Nature et des Forêts (DNF) van kanton Verviers.
Respecteer de gastvrijheid die de boswachters je aanbieden, wie zich niet houdt aan de toegangs- en verblijfsafspraken kan worden beboet en verwijderd, er is regelmatig controle.

Opgelet! 
Tijdens de drijfjachtperiode (okt-nov-dec) kan deze bivakzone uitzonderlijk maar wettelijk worden afgesloten. In het gebied waar deze bivakzone ligt wordt een bijzondere vorm van drijfjacht toegepast: stille drukjacht. Voor de periode eind 2019 zijn de geplande data voor stille drukjacht 29 oktober / 13 november / 10 december, er is dan verblijfsverbod. Tijdens de hele periode okt - dec kan er ook elke dag loer- en bersjacht zijn tussen 6 en 10 uur en tussen 16 u en 21 u. Doorgang en aanwezigheid is bij die laatste jachtvormen dan in principe niet verboden, voorzichtigheid is geboden. Hou er ook rekening mee dat je afhankelijk van hoe je de bivakzone te voet of per fiets benadert, je onderweg op je tocht door andere zones kunt komen waar mogelijk klassieke drijfjachten plaats vinden met bijhorende doorgangsverboden.